Tarieven

 

Student TU Delft*

Student WO overig

IHE studenten,

PhD

 

 

€ 110,- excl. fitness

€ 220,- incl. fitness

 

 

Per collegejaar

Student HBO

€ 246,- excl. fitness

€ 456,- incl. fitness

Per collegejaar

Medewerkers TU Delft
all in kaart

Medewerkers TU Delft sportkaart onbeperkt

Medewerkers TU Delft
sportkaart daluren (07:30 - 16:30)

Medewerkers TU Delft
fitnesskaart daluren (07:30 - 19:30)

€ 420,- incl. fitness

 

€ 246,- excl. fitness

 

€ 168,- excl. fitness

 

 

€ 136,-

 

 

 

 

Per collegejaar


Wil je later in het collegejaar instappen of geldt voor jou een uitzondering? Kijk dan op het uitgebreide tarievenoverzicht

De tarieven voor het komende jaar zijn gelijk aan die van 2015-2016. Voor meer info zie het nieuwsitem.

  •  Nieuw bij S&C? Om een nieuwe sportkaart te kopen moet je in het bezit zijn van een bewijs van inschrijving 2016-2017 van de TU Delft. Enkel op vertoon van dit geldige bewijs kan een nieuwe kaart aangemaakt worden
  •  Wil je je sportkaart verlengen? Om je sportkaart te verlengen moet je in het bezit zijn van je bewijs van inschrijving 2016-2017 van de TU Delft of een geldige campuskaart voor het jaar 2015-2016. (Let op; het jaartal dient op de campuskaart vermeld te zijn, dit is dus niet van toepassing voor studenten met een campuskaart van de TU Delft). Enkel op vertoon van dit geldige bewijs kan een nieuwe kaart aangemaakt worden.
  • Wil je ook gebruik maken van de fitness? Dan kan dat uitsluitend wanneer je in het bezit bent van een sportkaart (m.u.v. medewerkers). TU Delft studenten en PhD’ers kunnen gebruik maken van de fitness voor een duur van twee, zes of twaalf maanden.

Voor meer informatie kun je terecht bij de balie Sport.

Aangepaste restitutieregeling

Met ingang van 17 augustus 2015 geldt de aangepaste restitutieregeling. Deze regeling zal de huidige restitutieregeling vervangen en komt tegemoet aan de grote groep studenten waarvan aan het begin van het collegejaar al duidelijk is dat zij tot uiterlijk februari gebruik zullen maken van het studieprogramma van de TU Delft.  Een student die in de periode augustus-januari een sportkaart koopt en aan kan tonen dat hij/zij in januari terugkeert naar het buitenland of stage gaat lopen of studeren in het buitenland krijgt bij aankoop van zijn sportkaart direct restitutie. In deze periode geldt een vastgesteld restitutiebedrag van €58, wat betekent dat de student aan de Sportbalie enkel het gesaldeerde bedrag van €52 (€110-€58) dient te betalen.

De volgende documenten dienen te worden overlegd aan de Sportbalie:

- Stageovereenkomst (met vermelding van ingangsdatum erop) of bewijs van inschrijving studie met als uiterlijke einddatum 01-02-2016.

  • Voorbeeld 1

Indien een student in september een sportkaart koopt, en aan kan tonen dat hij/zij in januari (terug) naar het buitenland gaat, betaalt hij/zij €52 aan de Sportbalie. De sportkaart is in dit geval geldig t/m 31 januari 2016.

  • Voorbeeld 2

Indien een student in november een sportkaart koopt, en aan kan tonen dat hij/zij in januari (terug) naar het buitenland gaat, betaalt hij/zij €52 aan de Sportbalie. De sportkaart is in dit geval geldig t/m 31 januari 2016.

  • Voorbeeld 3

Indien een student in september een sportkaart koopt voor een volledig jaar, betaalt hij/zij €110 aan de Sportbalie. Wanneer de student in januari besluit om eind maart een buitenlandse stage te gaan doen dan kan hij/zij ervoor kiezen om achteraf een restitutiebedrag te laten uitkeren van €58. De sportkaart is in dit geval geldig t/m 31 januari 2016. Indien de student toch graag t/m maart door wil sporten, dan kan dat, maar vervalt wel het recht op restitutie.

Let op; er wordt met de aangepaste restitutieregeling dus altijd gewerkt met een vast restitutiebedrag van €58, geldend t/m 31 januari 2016. Gezien de tarieven van de sportkaart vanaf 1 februari 2016 regelmatig worden bijgesteld, geldt restitutie niet na 1 februari 2016.

In geval van blessures wordt op individuele basis gekeken naar restitutiemogelijkheden. Bij blessures dient een doktersverklaring te worden overlegd.

 

© 2017 TU Delft

Metamenu